Rodinné domy na predaj Obec: Kráľovičove Kračany,
nová obytná štvrť: Jastrabie Kračany